This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

http://adzsx.pro/?target=-6AAKTGwLNEQAAAAAAAAAAAAQ6HodIAAAA&ap=7110

Už žiadne trápenie. Ako som schudla

Volám sa Natália a je mi 29.

Pred pár rokmi, keď som si čítala všetky tie príbehy o ľuďoch, ktorí schudli, tak som si vždy povedala “No, to sa mne nikdy nestane.” Asi som skrátka stratila nádej a zakaždým, keď som videla fotografie ostatných ľudí “pred” a “po” na

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter